Statutul

Constituirea “Danube-Networkers for Europe” (DANET)

 

Preambul

Danube Networkers for Europe (DANET) este o asociație internațională tip umbrelă de instituții de educație, promovând educația și științele în domeniile învățării pe parcursul vieții, participării sociale și dialogului între generațiile europene, în special în țările danubiene.

Astfel, va fi stimulată integrarea europeană, în special prin activarea experților în vederea implementării strategiei danubiene a Comisiei Europene în domeniul educativ.

 

§ 1 Numele, sediul, anul fiscal

 1. Denumirea asociației este Danube-Networkers for Europe, abreviată DANET, subtitrată ca Rețeaua pentru învățare la vârstă înaintată, participare socială și dialog inter-generațional. După înregistrarea în registrul asociațiilor din Germania în Curtea Locală (Amtsgericht) din Ulm/Germania va purta și sufixul e.V. Înregistrarea va respecta regulile Legislației din Germania.
 1. Asociația își deschide primul sediu în Ulm/Donau, iar apoi depind de decizia comitetului.
 1. Anul fiscal este același cu anul calendaristic.
 1. Limbile oficiale ale asociației sunt germana și engleza.

 

§ 2 Integrarea, scopul asociației

 

 1. DANET este o asociație non-profit ai cărei membri au scopul de a promova și dezvolta strategii și programe educative inovatoare prin măsuri potrivite la nivel regional, național și internațional deschizând-o pentru public. Obiectivul asociației se concentrează în special pe promovarea cooperării membrilor Asociației asigurând informații digitale și instrumente de comunicare. Prin consilierea internă și calificarea membrilor, vor fi adresate interesele și strategiile educative comune conform programelor politice naționale și europene pentru Învățare la vâstă înaintată, participare socială și dialog Inter-generațional în cadrul mijloacelor juridice pentru organizațiile non-profit. Pentru a urmări aceste obiective la nivel european, va fi încurajată înființarea asociațiilor cu scopuri similare în țările europene. Mai mult, DANET poate acționa ca organ răspunzător al unor proiecte internaționale non-profit, permițându-le membrilor să acționeze ca persoane auxiliare în conformitate cu § 57AO (Abgabenordnung) Codul fiscal german. DANET se străduiește în vederea colaborării membrilor cu privire la conținut pentru a urmări proiecte internaționale non-profit.
 1. DANET urmărește acest scop non-profit în Germania și în Europa, în special în țările regiunii danubiene.
 1. Asociația va urmări doar scopurile de natură direct non-profit, conform definiției din secțiunea “Scopuri eligibile pentru scutirea fiscală” din Codul fiscal din 1977 (secțiunile 51 până la 68 AO).
 1. Asociația nu va fi activă în propriile sale interese și nu va urmări în primul rând nici un scop economic pentru sine.
 1. Fondurile asociației pot fi folosite doar în scopurile stabilite în constituire.Membrii asociației nu vor primi donații din fondurile asociației. Nicio parte nu va beneficia din cheltuieli străine scopului societății sau din remunerații nerezonabil de ridicate.

 

§ 3 Calitatea de membru

 1. Orice entitate juridică sau persoană fizică cu funcția de expert poate deveni membru activ al asociației dacă ocupația lor principală sau ocazională sau altă activitate a acestora are legătură cu obiectivele DANET. Detaliile vor fi stabilite de regulile interne de procedură.
 1. Asociația poate cuprinde persoane fizice sau juridice și membrii său susținători și onorabili. Acești membri vor fi propuși de către comitet și ratificați de către ansamblul general al membrilor. Acești membri nu vor avea drepturi de vot.
 1. Solicitarea de intrare în asociație trebuie să fie realizată în scris.
 1. Comitetul va aproba la propria sa discreție solicitarea de intrare în asociație. Comitetul nu va fi obligat să își justifice răspunsurile.

 

§ 4 Demisionarea din asociație

 1. Un membru poate demisiona din asociație la data de 31 decembrie din anul calendaristic relevant. Va trebui acordată o notificare scrisă care va fi primită de către comitet cu cel puțin 3 luni înainte de finalul anului calendaristic.
 1. Membrii care au demisionat din asociație nu vor avea dreptul la nici o cotă din patrimoniul asociației.

 

§ 5 Excluderea din asociație

 1. Un membru care acționează culpabil și grosolan împotriva intereselor asociației poate fi exclus din asociație.
 1. Înainte de a fi exclus din asociație, membrul respectiv va putea să își prezinte cazul. În cazul în care acest membru depune o declarație scrisă, această declarație va fi citită la adunarea generală a membrilor.
 1. Excluderea din asociație poate fi decisă doar de adunarea generală a membrilor cu o majoritate de 2/3.
 1. Hotărârea cu privire la excluderea din asociație din motive corespunzătoare trebuie justificată în scris în fața membrului.

 

§ 6 Taxele pentru calitatea de membru

 1. Suma taxelor pentru calitatea de membru va fi calculată de către adunarea generală a membrilor.
 1. Taxele pentru calitatea de membru vor fi plătibile în ziua de 1 ianuarie din fiecare an.
 1. Membrii care sunt datori la asociație de mai mult de un an cu taxele de membru vor fi excluse cu o majoritate de 2/3 din comitet.

 

§ 7 Agenții asociației

 1. Agenții asociației sunt adunarea generală a membrilor și a comitetului.
 1. Agenți ulterior pot fi numiți în virtutea unei hotărâri a adunării generale a membrilor.

 

§ 8 Comitetul

 1. Comitetul coordonează onorabil afacerile asociației.
 1. Comitetul va consta din primul președinte, al doilea președinte, trezorier (al treilea președinte), secretarul general și trei delegați.
 1. Primul președinte, al doilea președinte și trezorierul pot fi scoși din funcție prin adunarea extraordinară a membrilor.
 1. Membrii comitetului vor fi aleși de către adunarea generală a membrilor pentru o perioadă de doi ani și prin vot secret dacă este necesar. Toți membrii comitetului vor rămâne în funcție până la organizarea de noi alegeri, chiar dacă termenul de rămânere în funcție a expirat.
 1. Hotărârile comitetului se vor baza pe secțiunea 28 din Codul Civil German. În cazul în care se ajunge la paritate de voturi președintele va da votul hotărâtor.
 1. Comitetul trebuie să se întrunească de 4 până la 5 ori pe an virtual sau real. Adunarea comitetului ar trebui să corespundă adunării generale a membrilor.Deciziile vor fi confirmate prin poștă sau în altă formă scrisă cel târziu în termen de două săptămâni după adunare.
 1. Asociația va fi reprezentată în instanță și în afara instanței de primul președinte și de al doilea președinte. Fiecare dintre aceștia va fi îndreptățit să reprezinte de sine stătător asociația. Aceștia se vor obliga prin hotărârea comitetului.
 1. Comitetul va formula un referat obligatoriu și regulile de procedură internă. Se înființează un sediu, care este coordonat de primul președinte.
 1. Comitetul este responsabil pentru toate afacerile neatribuite altor agenți ai asociației.

 

§ 9 Adunarea generală a membrilor

 

 1. Adunarea generală a membrilor este exclusiv responsabilă pentru
  1. Hotărârea amendamentelor de constituire cu 2/3 din voturi,
  2. Alegerea și concedierea membrilor comitetului
  3. Numirea a doi auditori de conturi pentru 2 ani fiecare,
  4. Determinarea taxelor pentru calitatea de membru,
  5. Numirea membrilor de onoare,
  6. Admiterea membrilor susținători și excluderea unui membru și
  7. dizolvarea asociației cu 3/4 din voturi.
 1. O adunare generală ordinară a membrilor trebuie organizată cel puțin la fiecare doi ani.
 1. Adunarea generală a membrilor trebuie să fie convocată în scris și cu anunțarea ordinii de zi prin acordarea unei perioade de notificare de cel puțin 4 săptămâni.
 2. Comitetul trebuie să convoace o adunare generală extraordinară a membrilor în termen de 3 luni, dacă acest lucru este necesar prin interesul asociațiilor sau dacă cel puțin 1/3 din membri transmit o cerere scrisă în acest sens către comitet, declarând motivele.

 

§ 10 Regulile procedurale pentru adunarea generală a membrilor

 1. Comitetul va fi responsabil pentru invitarea și determinarea ordinii de zi. Adunarea generală a membrilor va fi prezidată de un președinte, selectat de către membrii participanți.
 1. Adunarea generală a membrilor întrunește un cvorum în cazul în care convocarea adunării s-a făcut metodic, independent de numărul membrilor participanți.
 1. Adunarea generală a membrilor determină ordinea de zi.
 1. Alegerile și hotărârile vor fi adoptate prin votul cu ridicare de mână. Votul secret este obligatoriu pe baza moțiunii unui sfert din adunarea generală a membrilor.
 1. Când sunt aleși candidați în cadrul comitetului, candidatul care obține cel mai mare număr de voturi va câștiga voturile. Alte decizii vor necesita o simplă majoritate.
 1. Totuși, în cazul în care subiectul votului este excluderea unui membru și o rezoluție a amendamentului de constituire va fi necesară o majoritate de 2/3.
 1. Abținerile nu vor fi luate în considerare.
 1. Fiecare membru are dreptul la un vot. Până la 2 voturi pot fi transferate în formă scrisă de la un membru la altul. Comitetul trebuie să fie informat în scris înainte de adunare cu privire la votarea de către un mandatar și delegat
 1. Vor fi ținute procese verbale cu privire la adunările general ale membrilor care vor fi semnate de către cel care îl întocmește și de către persoana care a prezidat adunarea.
 1. Hotărârile pot fi luate printr-o circulară scrisă fără respectarea unei perioade de notificare sau a altor formalități în cazul în care cad de acord toți membrii asociației.

 

§ 11 Dizolvarea asociației și a patrimoniului asociației

 1. În caz de dizolvare a asociației, membrii care oficiază comitetul vor fi lichidatorii.
 1. În cazul în care asociația este dizolvată sau dacă scopul său nu mai este eligibil pentru scutirea fiscală, patrimoniul său va fi transferat către Baden-Württemberg-StiftunggGmbH spre proiecte direct și exclusiv caritabile în special în regiunea danubiană.

Următoarele persoane juridice și persoane fizice vor semna ca membri fondatori (vezi pagina 7).

Ulm, den 14.03.2014

7

 

Citiți întregul statut  AICI