Învățarea la vârstă înaintată

Carmen Stadelhofer

Cadrul social al “îmbătrânii active”:

Modificarea rapidă în știință, tehnologie, economie și societate, globalizarea. Educația continuă nu este un lux, ci o premisă pentru participarea socială. Noile tehnologii, în special Internetul, influențează viața de zi cu zi a tuturor persoanelor, chiar dacă își doresc sau nu acest lucru. Dacă se dorește ca vârstnicii să nu fie dezavantajați economic iar ca incluziunea socială să fie un scop central al unei societăți democratice, trebuie create condiții care vor duce la folosirea activă de către vârstnici a noilor mijloace.

 Diferențierea a două nivele de discuție

  1. Nivelul individual: Vârstnicul – un stadiu în procesul îmbătrânirii și a învățării pe parcursul vieți. Vârstnicul în calitate de capital uman.
  2. Nivel structural

Mai mult despre:  vezi Versiunea în limba engleză