Dialog inter-generațional

Înțelegerea comunității, generații, învățare și practici inter-generaționale

Dušana Findeisen, Universitatea Slovenă pentru vârsta a treia, Ljubljana, Slovenia

DANET se concentrează pe educația și învățarea la vârstă înaintată, participarea socială și inter-generațională ca și pe dialogul și cooperarea interculturale. Toate domeniile sunt strâns conectate de îmbătrânirea activă, învățarea și educația la vârstă înaintată fiind un act de îmbătrânire activă cu drepturi. Mai mult, și învățarea la vârstă înaintată și învățarea inter-generațională sunt modalități de schimbare a vieții individuale și de promovare a unei îmbătrâniri active într-o comunitate inter-generațională. Îmbătrânire activă, rețele sociale deschise,  nevoi, învățare și relații.

Mai mult despre:  vezi Versiunea în limba engleză