Focus

DANET se concentrează pe:

  • Asigurarea accesului la oportunitățile de învățare și la educația generală pe baza transferului de practici inovatoare și descoperiri și teorii științifice recente
  • Implementarea și diseminarea de noi abordări și metode inovatoare
  • Activarea universităților și altor tipuri de organizații educaționale să asigure și să îmbunătățească accesibilitatea la educația formală și nonformală pentru generațiile vârstnice și tinere
  • Asigurarea bazelor pentru cooperarea superioară națională și transnațională, la nivel profesionist
  • încurajarea și sprijinirea cetățenilor seniori ai Europei, mai ales pe cei din țările Regiunii Dunării, pentru a participa activ în cadrul societății civile
  • Promovarea dialogului transcultural în Europa, mai ales în Regiunea Dunării, ca fiind o resursă importantă pentru înțelegerea și respectul reciproc
  • Sprijinirea persoanele vârstnice pentru integrarea cunoștințelor, abilităților și competențelor lor în noi sarcini majoritar colective, activități civile și acțiuni, astfel contribuind la soluționarea problemelor sociale și economice.
  • Activarea și încurajarea persoanele vârstnice și din alte generații să conserve resursele naturale
  • Promovarea accesului la o gamă largă de noi tehnologii pentru cetățenii Europei, mai ales pentru persoanele vârstnice, tineri, femei, persoane cu dizabilități și, în general, persoane care trăiesc în zonele rurale.